חצופים - An Overview

כחוְהַבְּרִ֥יחַ הַתִּיכֹ֖ן בְּת֣וֹךְ הַקְּרָשִׁ֑ים מַבְרִ֕חַ מִן־הַקָּצֶ֖ה אֶל־הַקָּצֶֽה:

They usually shall be matched evenly from under: Every one of the planks has to be flush at The underside, so the thickness of the perimeters of The 2 sockets should not sort a gap to distance them [the planks] from one another. That is what I [intended After i] defined which the hinges on the square pegs [In accordance with Yosef Hallel: the perimeters on the square pegs] ought to be cut out close to their sides, so the width of the plank ought to protrude on its sides faraway from the square pegs with the plank, [so as] to deal with the sting on the socket, and so [with] the plank close to it [too].

24"And so they shall be matched evenly from underneath, and collectively they shall match at its leading, [for being set] in to the a single ring; so shall it be for both equally of them; they shall be for the two corners.

יָרֵ֑אָה וַיֹּ֥אמֶר 

מידעזהאינונאסףכדילקשרבינולביןיחידים, אךייתכן, שמטבעו, דרךעיבודנתוניםוחיבורעםנתוניםשבידיגורםשלישי, יגרוםלמשתמשלהיותמזוהה.

שלום אורח, התחבר

האתרמשתמשב"עוגיותעקשניות"אחרותשלגורםשלישילנתרמבקריםהקשוריםלפעילותהדיגיטאליתהמבוצעת.

עדנה: צחצוח בשר, ולשון משנה (מנחות פו א) משיר את השער ומעדן את הבשר. דבר אחר לשון עידן, זמן וסת נדות:

In 2009, a BtS spokesman had composed which the NGO verified its information by cross-referencing the testimonies it collected, Which BtS would offer supplemental details to "any Formal and independent investigation", including the personal identification from the soldiers, As long as the names were held confidential.[34] Reliability of testimonies

7And towards the cattle did Abraham run, and he took a calf, tender and good, and he gave it on the youth, and he hastened to organize it.

החֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּֽעֲשֶׂה֘ בַּיְרִיעָ֣ה הָֽאֶחָת֒ וַֽחֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּֽעֲשֶׂה֙ בִּקְצֵ֣ה הַיְרִיעָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בַּמַּחְבֶּ֣רֶת הַשֵּׁנִ֑ית מַקְבִּילֹת֙ הַלֻּֽלָאֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחֹתָֽהּ:

Beforehand the Israeli government had dismissed as propaganda Palestinian assertions that Israeli forces had applied indiscriminate and disproportionate firepower in civilian parts throughout the ground לא מקיימים הבטחות assault.

רקם: שם האומן, ולא שם האומנות, ותרגומו עובד צייר. מדת המסך כמדת הפרוכת, עשר אמות על עשר אמות:

אוַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ יְהֹוָ֔ה בְּאֵֽלֹנֵ֖י מַמְרֵ֑א וְה֛וּא ישֵׁ֥ב פֶּֽתַח־הָאֹ֖הֶל כְּחֹ֥ם הַיּֽוֹם:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “חצופים - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar